transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialtjänstens ansvar för personer med funktionsnedsättning

Författare och institution:
Therese Bäckman (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Eneroth Elisabeth (Red), Juridik för socialt arbete, s. 197-221
ISBN:
978-91-40-67941-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
Nyckelord:
LSS, funktionsnedsättning, socialtjänst
Postens nummer:
188552
Posten skapad:
2013-12-06 12:36
Posten ändrad:
2014-06-03 18:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007