transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The gut microbiota--masters of host development and physiology.

Författare och institution:
Felix Sommer (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Fredrik Bäckhed (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Nature reviews. Microbiology, 11 ( 4 ) s. 227-38
ISSN:
1740-1534
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Establishing and maintaining beneficial interactions between the host and its associated microbiota are key requirements for host health. Although the gut microbiota has previously been studied in the context of inflammatory diseases, it has recently become clear that this microbial community has a beneficial role during normal homeostasis, modulating the host's immune system as well as influencing host development and physiology, including organ development and morphogenesis, and host metabolism. The underlying molecular mechanisms of host-microorganism interactions remain largely unknown, but recent studies have begun to identify the key signalling pathways of the cross-species homeostatic regulation between the gut microbiota and its host.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Animals, Gastrointestinal Tract, growth & development, immunology, microbiology, physiology, Health, Homeostasis, Host-Pathogen Interactions, Humans, Immune System, physiology, Immunity, Mucosal, immunology, Metagenome, physiology, Signal Transduction
Postens nummer:
188510
Posten skapad:
2013-12-06 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007