transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Representation of Intersection Curves

Författare och institution:
Bo Johansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Roger Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Holistic Product Development, s. 257-275
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Postens nummer:
18845
Posten skapad:
2006-03-28 17:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007