transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response to 'Altered secretion in the right colon during ulcerative colitis: is it due to disease or to 5-ASA?'.

Författare och institution:
Jenny K Gustafsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Henrik Sjövall (Institutionen för biomedicin)
Publicerad i:
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 25 ( 5 ) s. 452
ISSN:
1365-2982
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
Animals, Colitis, Ulcerative, metabolism, Female, Humans, Intestinal Mucosa, secretion, Intestine, Large, secretion, Male
Postens nummer:
188411
Posten skapad:
2013-12-05 11:18
Posten ändrad:
2014-01-17 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007