transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serum IL-17A in newly diagnosed treatment-naive patients with ulcerative colitis reflects clinical disease severity and predicts the course of disease.

Författare och institution:
Lena Öhman (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Rahil Dahlen (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Stefan Isaksson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Åsa Sjöling (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Mary Jo Wick (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Henrik Sjövall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Lukas van Oudenhove (-); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Hans Strid (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Inflammatory bowel diseases, 19 ( 11 ) s. 2433-9
ISSN:
1536-4844
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The clinical course of ulcerative colitis (UC) is unpredictable. The need for reliable biomarkers to reflect disease severity and predict disease course is therefore large. We investigated whether cytokines in mucosal tissue and serum reflect clinical disease severity at the onset of UC and predict the future disease course.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
188406
Posten skapad:
2013-12-05 11:11
Posten ändrad:
2014-01-20 08:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007