transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Defect Prediction & Prevention In Automotive Software Development

Författare och institution:
Rakesh Rana (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Technical report L - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-876X; nr 108L
Antal sidor:
147
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-12-11
Tidpunkt för examination:
13:00
Lokal:
Rum Alpha, Saga HUS, Lindholmen
Opponent:
Mattias Nyberg, Scania, Adjunct Professor in Dependable Control Systems at KTH
Inkluderade delarbeten:
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Datorsystem
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Inbäddad systemteknik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
188400
Posten skapad:
2013-12-05 10:54
Posten ändrad:
2014-01-15 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007