transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Factor VII antigen levels are differentially associated to etiological subtypes of ischaemic stroke

Författare och institution:
Tara M Stanne (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Ellen Hanson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Sandra Olsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Joel Höglund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Katarina Jood (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christian Blomstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christina Jern (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
Thrombosis and Haemostasis, 110 ( 6 ) s. 1305-6
ISSN:
0340-6245
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Coagulation, FVII, Blood plasma, Genotyping, Genetics of disease, Ischemic stroke
Postens nummer:
188357
Posten skapad:
2013-12-04 17:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007