transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quality of Survival and Growth in Children and Young Adults in the PNET4 European Controlled Trial of Hyperfractionated Versus Conventional Radiation Therapy for Standard-Risk Medulloblastoma.

Författare och institution:
Colin Kennedy (-); Kim Bull (-); Mathilde Chevignard (-); David Culliford (-); Helmuth G Dörr (-); François Doz (-); Rolf-Dieter Kortmann (-); Birgitta Lannering (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Maura Massimino (-); Aurora Navajas Gutiérrez (-); Stefan Rutkowski (-); Helen A Spoudeas (-); Gabriele Calaminus (-)
Publicerad i:
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88 ( 2 ) s. 292–300
ISSN:
1879-355X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare quality of survival in "standard-risk" medulloblastoma after hyperfractionated radiation therapy of the central nervous system with that after standard radiation therapy, combined with a chemotherapy regimen common to both treatment arms, in the PNET4 randomised controlled trial.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
188315
Posten skapad:
2013-12-04 14:22
Posten ändrad:
2014-01-17 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007