transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I try to think about something else. Children´s understanding of their situation and well-being when having experienced intimate partner violence

Författare och institution:
Anna Georgsson (Psykologiska institutionen)
ISBN:
978-91-628-8859-6
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Ale Tryckteam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-12-13
Tidpunkt för examination:
13:00
Lokal:
Fredagen den kl 13.00 i sal F1, Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
children, intimate partner violence, trauma symptoms
Postens nummer:
188300
Posten skapad:
2013-12-04 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007