transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The importance of early screening and treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in order to avoid morbid obesity in children.

Författare och institution:
Jovanna Dahlgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anna Björk (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta Paediatrica, 103 ( 1 ) s. 16-18
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
188202
Posten skapad:
2013-12-03 14:30
Posten ändrad:
2014-07-17 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007