transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professionals making judgments : the professional skill of valuing and assessing

Författare och institution:
Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
ISBN:
1137369566
Antal sidor:
232
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke & New York
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
188192
Posten skapad:
2013-12-03 12:44
Posten ändrad:
2014-01-28 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007