transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

KOMITID-Kommunikation, Interaktion och Tidsmätning på operation för ökad patientsäkerhet.

Författare och institution:
S Erestam (-); Kristoffer Derwinger (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); AE Andersson (-); Karl Kodeda (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Kirurgveckan i Uppsala.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
188147
Posten skapad:
2013-12-03 09:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007