transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Låt inte WHO:s Världsrapporter falla i glömska

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Föräldrakraft – en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd. 2 december 2013,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
WHO, The International Spinal Cord Society, ryggmärgsskador, världsrapport, mänskliga rättigheter, delaktighet, tillgänglighet, utbildning
Postens nummer:
188083
Posten skapad:
2013-12-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007