transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ostomy-Related Complications After Emergent Abdominal Surgery: A 2-Year Follow-up Study.

Författare och institution:
Elisabet Lindholm (-); Eva Persson (-); Eva Carlsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Anne-Marie Hallén (-); Jeanette Fingren (-); Ina Berndtsson (-)
Publicerad i:
Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, 40 ( 6 ) s. 603-10
ISSN:
1071-5754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to prospectively evaluate ostomy-related complications and describe ostomy configuration in patients undergoing acute abdominal surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
188078
Posten skapad:
2013-12-02 15:13
Posten ändrad:
2014-03-03 08:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007