transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborg, 1986-2011/12. En sammanvägning av register- och intervjuuppgifter

Författare och institution:
Sven-Åke Lindgren (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Antal sidor:
26
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
188056
Posten skapad:
2013-12-02 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007