transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intelligence two years after epilepsy surgery in children.

Författare och institution:
Gerd Viggedal (-); Ingrid Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Göran Carlsson (-); Bertil Rydenhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Paul Uvebrant (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Epilepsy & Behavior, 29 ( 3 ) s. 565-70
ISSN:
1525-5050
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Intelligence before and two years after epilepsy surgery was assessed in 94 children and adolescents and related to preoperative IQ and seizure outcome. The median full-scale IQ was 70 before and two years after surgery. The proportion with a higher or unchanged postoperative IQ was 24 of 49 (49%) of those with an IQ of 70 and more before surgery, nine of 17 (53%) of those with an IQ of 50-69, and ten of 28 (36%) of those with an IQ of less than 50. A significant difference was found between the 47 individuals who became seizure-free and the 47 with persisting seizures, as 60% of the seizure-free children had a higher or unchanged IQ compared with 32% of the 47 who were not seizure-free. The cognitive outcome of children with intellectual disabilities was as good as that of children with average IQ. Thus, they should not be excluded from epilepsy surgery on the basis of low intellectual level.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Epilepsy surgery; Children; IQ; Intelligence
Postens nummer:
188044
Posten skapad:
2013-12-02 13:25
Posten ändrad:
2014-02-19 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007