transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skolan och ojämlikhetens urbana geografi

Om skolan, staden och valfriheten

Redaktör(er):
Nihad Bunar (-); Ove Sernhede (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
ISBN:
9789171734198
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
188023
Posten skapad:
2013-12-02 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007