transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beyond Order and Justice: Middle Ground Ethics and the Responsibility to Protect

Författare och institution:
Mikael Baaz (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
International Studies Association (ISA), San Diego, 1-4 April,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
187928
Posten skapad:
2013-11-29 15:22
Posten ändrad:
2014-02-12 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007