transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beyond Order versus Justice: Middle Ground Ethics and the Responsibility to Protect

Författare och institution:
Mikael Baaz (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Cornelia Navari (Editor), Ethical Reasoning in International Affairs: Arguments from the Middle Ground, s. 127-157
ISBN:
1137290951
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
187920
Posten skapad:
2013-11-29 15:07
Posten ändrad:
2014-01-28 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007