transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Schuld bleibt immer, so oder so". Monika Marons faszinierendes "Zwischenspiel"

[Monika Maron: Zwischenpiel. Roman. Frankfurt a.M.: S. Fischer, 2013]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Livres – Bücher [. Un supplément du] "Tageblatt", 19 (2013) ( Novembre - Décembre )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
187914
Posten skapad:
2013-11-29 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007