transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction to the special issue on children and families, assistance and welfare: social work in China and Sweden

Författare och institution:
Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete); Staffan Höjer (Institutionen för socialt arbete); Li Shi (-); Yuxin Pei (-)
Publicerad i:
China Journal of Social Work, 6 ( 3 ) s. 223-227
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
187897
Posten skapad:
2013-11-29 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007