transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparison of social assistance in China and Sweden

Författare och institution:
Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete); Gang Shuge (-)
Publicerad i:
China Journal of Social Work, 6 ( 3 ) s. 292-310
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
social assistance, dibao, China, Sweden
Postens nummer:
187896
Posten skapad:
2013-11-29 13:40
Posten ändrad:
2014-01-14 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007