transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term cognitive impairments and attentional deficits in patients with Cushing's disease and cortisol-producing adrenal adenoma in remission.

Författare och institution:
Oskar Ragnarsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Peter Berglund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Derek Eder (Institutionen för medicin); Gudmundur Johannsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 97 ( 9 ) s. E1640-8
ISSN:
1945-7197
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cognitive function is impaired in patients with active Cushing's syndrome (CS).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
Adrenal Cortex Neoplasms, complications, metabolism, psychology, Adrenalectomy, Adrenocortical Adenoma, complications, metabolism, psychology, Adult, Age of Onset, Aged, Arousal, physiology, Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, etiology, psychology, Case-Control Studies, Cognition Disorders, etiology, psychology, Corticotropin-Releasing Hormone, diagnostic use, Cross-Sectional Studies, Dexamethasone, diagnostic use, Fatigue, etiology, psychology, Female, Hormones, blood, Humans, Hydrocortisone, metabolism, Male, Middle Aged, Neuropsychological Tests, Pituitary ACTH Hypersecretion, complications, psychology, Social Class
Postens nummer:
187843
Posten skapad:
2013-11-29 10:50
Posten ändrad:
2016-08-22 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007