transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local government actors' making sense of the financial crisis

Författare och institution:
Sara Brorström (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 16 ( 1 ) s. 47-67
ISSN:
2000-8058
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
187815
Posten skapad:
2013-11-29 09:21
Posten ändrad:
2014-06-03 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007