transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using the sediment archive of living dinoflagellate cysts and other protist resting stages to study dynamics through time

Författare och institution:
Marianne Ellegaard (-); Sofia Ribeiro (-); Nina Lundholm (-); Thorbjørn Jost Andersen (-); T Berge (-); Flemming Ekelund (-); Karolina Härnström (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Anna Godhe (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Biological and Geological Perspectives of Dinoflagellates , s. 149–153
ISBN:
978-1-86239-368-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
The Micropalaeontological Society, Special Publications. Geological Society
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
187797
Posten skapad:
2013-11-29 07:20
Posten ändrad:
2014-01-31 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007