transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

På jakt efter amerikasvenskan

Författare och institution:
Maia Andréasson (Institutionen för svenska språket); Ida Larsson (-); Benjamin Lyngfelt (Institutionen för svenska språket); Jenny Nilsson (-); Sofia Tingsell (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskans beskrivning / [SvB.] 32, Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011 / redigerade av Björn Bihl, Peter Andersson & Lena Lötmarker, 32 s. 82-91
ISBN:
978-91-7063-490-1
ISSN:
1102-3619
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
amerikasvenska, språkkontakt, svenska
Postens nummer:
187785
Posten skapad:
2013-11-28 19:19
Posten ändrad:
2014-02-05 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007