transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellanrummens möjligheter

Författare och institution:
Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Landskapsforum 2013, Stockholm 14 november 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Ytterligare information:
Huvudföreläsning inom sessionen "Dynamik, dialog och delaktighet - för utveckling av stadens landskap"
Postens nummer:
187768
Posten skapad:
2013-11-28 15:49
Posten ändrad:
2014-03-04 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007