transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physicians' opinions and experiences of the Pharmaceutical Benefits Reform.

Författare och institution:
Karolina Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Tove Jörgensen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anders Carlsten (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Scandinavian journal of public health, 34 ( 6 ) s. 654-9
ISSN:
1403-4948
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate opinions on and experiences of the new Pharmaceutical Benefits Reform (PBR) among physicians working in the Swedish county council of Region Västra Götaland.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Nyckelord:
Adult, Aged, Attitude of Health Personnel, Drug Costs, Drug Prescriptions, economics, Drugs, Generic, economics, Female, Focus Groups, Health Care Reform, economics, Hospitalists, Humans, Insurance, Health, economics, Insurance, Pharmaceutical Services, economics, Male, Middle Aged, Physician's Practice Patterns, economics, Physicians, Physicians, Family, Physicians, Women, Questionnaires, Sweden
Postens nummer:
187721
Posten skapad:
2013-11-28 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007