transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inter-professional teamwork in emergency care: pedagogical use of video in post-simulation debriefings

Författare och institution:
Elin Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
The 7th International meeting on Behavioural Science Applied to Surgery and Acute Care Settings,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
simulering, debriefing, videofeedback, instruktion, reflektion
Postens nummer:
187692
Posten skapad:
2013-11-28 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007