transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Shifting Balance of Long-Term Care in Sweden

Författare och institution:
Gerdt Sundström (-); Lennart Johansson (-); Linda Hassing (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
The gerontologist, 42 s. 350-355
ISSN:
0016-9013
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
Postens nummer:
187690
Posten skapad:
2013-11-28 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007