transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevalence and perceived preventability of self-reported adverse drug events--a population-based survey of 7099 adults.

Författare och institution:
Katja M Hakkarainen (-); Karolina Andersson Sundell (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Max Petzold (Akademistatistik); Staffan Hägg (-)
Publicerad i:
PloS one, 8 ( 9 ) s. e73166
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Adverse drug events (ADEs) are common and often preventable among inpatients, but self-reported ADEs have not been investigated in a representative sample of the general public. The objectives of this study were to estimate the 1-month prevalence of self-reported ADEs among the adult general public, and the perceived preventability of 2 ADE categories: adverse drug reactions (ADRs) and sub-therapeutic effects (STEs).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Klinisk farmakologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
Postens nummer:
187659
Posten skapad:
2013-11-28 11:45
Posten ändrad:
2015-10-08 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007