transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Factors associated with switching and combination use of antidepressants in young Swedish adults.

Författare och institution:
Karolina Andersson Sundell (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Max Petzold (Akademistatistik); Susanna Maria Wallerstedt (-)
Publicerad i:
International journal of clinical practice, 67 ( 12 ) s. 1302-10
ISSN:
1742-1241
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Little is known on factors associated with switching and combination use of antidepressants. Our aim was to describe such use and to analyse the association with socioeconomic factors and level of care in Swedish adults aged 20-34 years.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Klinisk farmakologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
Postens nummer:
187657
Posten skapad:
2013-11-28 11:43
Posten ändrad:
2015-10-08 09:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007