transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Validation of SenseWear Armband and ActiHeart monitors for assessments of daily energy expenditure in free-living women with chronic obstructive pulmonary disease

Författare och institution:
Nighat Farooqi (-); Frode Slinde (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Thomas Sandström (-); Lena Håglin (-)
Publicerad i:
Physiological Reports, 1 ( 6 ) s. e00150
ISSN:
2051-817X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
187648
Posten skapad:
2013-11-28 11:15
Posten ändrad:
2013-11-29 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007