transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exosomer transporterar RNA mellan celler

Författare och institution:
Hadi Valadi (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Onkologi, 12 ( 6 ) s. 50-54
ISSN:
1653-1582
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
De flesta celltyper kan kommunicera med varan-dra genom att frisätta exosomer, små vesik-lar som innehåller RNA. Forskning visar att exo-somvesiklar från människa också kan användas som gentransportmedel (vek-tor) i terapeutiskt syfte, ex-empelvis för att påverka uttrycket av ett protein i en cancercell. Cellbiolo-gen Hadi Valadi vid Gö-teborgs universitet, som forskar inom exosomer, presenterar här sitt forsk-ningsområde.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi ->
Medicinsk cellbiologi
Nyckelord:
cell-cell signalering, exosomer, cancer, genetiskt kommunikation, transport
Postens nummer:
187638
Posten skapad:
2013-11-28 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007