transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ultralow concentrations of bupivacaine exert anti-inflammatory effects on inflammation-reactive astrocytes.

Författare och institution:
Linda Block (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Per Jörneberg (-); Ulrika Björklund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Anna Westerlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Björn Biber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Elisabeth Hansson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
The European journal of neuroscience, 38 ( 11 ) s. 3669–3678
ISSN:
1460-9568
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bupivacaine is a widely used, local anesthetic agent that blocks voltage-gated Na(+) channels when used for neuro-axial blockades. Much lower concentrations of bupivacaine than in normal clinical use, < 10(-8)  m, evoked Ca(2+) transients in astrocytes from rat cerebral cortex, that were inositol trisphosphate receptor-dependent. We investigated whether bupivacaine exerts an influence on the Ca(2+) signaling and interleukin-1β (IL-1β) secretion in inflammation-reactive astrocytes when used at ultralow concentrations, < 10(-8)  m. Furthermore, we wanted to determine if bupivacaine interacts with the opioid-, 5-hydroxytryptamine- (5-HT) and glutamate-receptor systems. With respect to the μ-opioid- and 5-HT-receptor systems, bupivacaine restored the inflammation-reactive astrocytes to their normal non-inflammatory levels. With respect to the glutamate-receptor system, bupivacaine, in combination with an ultralow concentration of the μ-opioid receptor antagonist naloxone and μ-opioid receptor agonists, restored the inflammation-reactive astrocytes to their normal non-inflammatory levels. Ultralow concentrations of bupivacaine attenuated the inflammation-induced upregulation of IL-1β secretion. The results indicate that bupivacaine interacts with the opioid-, 5-HT- and glutamate-receptor systems by affecting Ca(2+) signaling and IL-1β release in inflammation-reactive astrocytes. These results suggest that bupivacaine may be used at ultralow concentrations as an anti-inflammatory drug, either alone or in combination with opioid agonists and ultralow concentrations of an opioid antagonist.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Nyckelord:
5-HT;astrocytes;bupivacaine;glutamate;opioids;rat
Postens nummer:
187624
Posten skapad:
2013-11-28 09:05
Posten ändrad:
2014-01-16 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007