transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SNPs within the GH-signaling pathway are associated with the early IGF1 response to GH replacement therapy in GHD adults.

Författare och institution:
Camilla A M Glad (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Edna J L Barbosa (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Helena Filipsson Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Lena M S Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Anna G Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Per-Arne Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Gudmundur Johannsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies, 170 ( 1 ) s. 101-7
ISSN:
1479-683X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
GH-deficient (GHD) adults have reduced serum concentrations of IGF1. GH replacement therapy increases serum IGF1 concentrations, but the interindividual variation in treatment response is large and likely influenced by genetic factors. This study was designed to test the hypothesis that single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in genes within the GH signaling pathway influence the serum IGF1 response to GH replacement.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
187620
Posten skapad:
2013-11-28 08:54
Posten ändrad:
2015-01-16 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007