transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politisk konflikt - Konfliktens orsaker och effekter i svenska kommuner

Författare och institution:
Louise Skoog (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Nätverket Offentlig Organisation och Styrning, Linköping, 7-8 februari, 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
187382
Posten skapad:
2013-11-25 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007