transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Försäkringskassans nya roll i välfärdsstaten – från understödjande till kontrollerande

Författare och institution:
Angelica Börjesson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Nätverket för Offentlig Organisation och Styrning,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
187361
Posten skapad:
2013-11-25 11:18
Posten ändrad:
2013-11-25 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007