transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The multitalented Mediator complex

Författare och institution:
Jonas O P Carlsten (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Xuefeng Zhu (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Claes M Gustafsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Trends in Biochemical Sciences, 38 ( 11 ) s. 531-537
ISSN:
0968-0004
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The Mediator complex is needed for regulated transcription of RNA polymerase II (Pol II)-dependent genes. Initially, Mediator was only seen as a protein bridge that conveyed regulatory information from enhancers to the promoter. Later studies have added many other functions to the Mediator repertoire. Indeed, recent findings show that Mediator influences nearly all stages of transcription and coordinates these events with concomitant changes in chromatin organization. We review the multitude of activities associated with Mediator and discuss how this complex coordinates transcription with other cellular events. We also discuss the inherent difficulties associated with in vivo characterization of a coactivator complex that can indirectly affect diverse cellular processes via changes in gene transcription.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Mediator, cohesin, chromatin looping, RNA polymerase II, CDK8, non-coding RNA, RNA-POLYMERASE-II, FISSION YEAST CENTROMERES, TRANSCRIPTIONAL, REGULATION, IN-VIVO, CHROMATIN ARCHITECTURE, COACTIVATOR COMPLEX, MODULE, ASSOCIATION, INTERACTION DOMAIN, GENE-EXPRESSION, NONCODING RNAS
Postens nummer:
187284
Posten skapad:
2013-11-22 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007