transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Three applications of graph-theoretic methods

Författare och institution:
Dmitrii Zhelezov (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Antal sidor:
70
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-12-16
Tidpunkt för examination:
13:15
Lokal:
Pascal
Opponent:
Dr. Misha Rudnev, School of Mathematics, University of Bristol, UK
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Diskret matematik
Nyckelord:
Product set, arithmetic progression, random orientations, percolation, square lattice, random group, commuting graph, diameter
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
187274
Posten skapad:
2013-11-22 12:35
Posten ändrad:
2014-12-16 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007