transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Memory and Narrative in Organizations: Story-ing memory and narrative of the past in banks

Författare och institution:
Anna Linda Musacchio Adorisio (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Association of Business Historian, July 6-7 2012, Birmingham, UK.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
187259
Posten skapad:
2013-11-22 11:46
Posten ändrad:
2014-05-02 15:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007