transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bokbackanalen

Författare och institution:
Lisbeth Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Christian Lenemark (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Glänta, ( 2-3 ) s. s. 46–54
ISSN:
1104-5205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
bokmässor, bokfestivaler, Bok & Biblioteksmässan, popular literary culture
Ytterligare information:
http://glanta.org/?page_id=33&view=64
Postens nummer:
187075
Posten skapad:
2013-11-19 18:04
Posten ändrad:
2013-12-19 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007