transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The interest in Business Administration subjects among non-business students after graduation

Författare och institution:
Wajda Wikhamn (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
187044
Posten skapad:
2013-11-19 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007