transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Crime victim emotional responses in interpersonal settings: Expectations and consequences

Författare och institution:
Olof Wrede (Psykologiska institutionen)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-11-15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
crime victims
Postens nummer:
187031
Posten skapad:
2013-11-19 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007