transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skrivundervisning bör ha tydliga mål. TOKIS: En skrivpedagogisk modell för textaktiviteter och textsamtal i skolan

Författare och institution:
Per Ledin (-); Per Holmberg (Institutionen för svenska språket); Karolina Wirdenäs (-); Daroon Yassin (-)
Publicerad i:
Resultatdialog 2013. Vetenskapsrådets rapportserie 4:2013 , s. S. 89-101
ISBN:
978-91-7307-232-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
didaktik, skrivpedagogik, svenskdidaktik, skrivforskning
Ytterligare information:
Vetenskapsrådets rapportserie 4:2013. ISSN:1651-7350
Postens nummer:
186973
Posten skapad:
2013-11-18 14:51
Posten ändrad:
2013-12-19 16:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007