transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogical identities at two local upper secondary school markets in Sweden,

Författare och institution:
Marianne Dovemark (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ann-Sofie Holm (-)
Publicerad i:
Paper presented at ECER, Istanbul, September 2013.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
186838
Posten skapad:
2013-11-15 14:04
Posten ändrad:
2014-02-03 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007