transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How private ‘everyday racism’ and public ‘racism denial’ contribute to unequal and discriminatory educational experiences

Författare och institution:
Marianne Dovemark (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Ethnography and Education, 8 ( 1 ) s. 16-30
ISSN:
1745-7823
E-ISSN:
1745-7831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
every day racism, critical race theory, ethnography
Postens nummer:
186835
Posten skapad:
2013-11-15 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007