transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social Studies – One Context in which Central RE Knowledge in Sweden is Constructed

Författare och institution:
Christina Osbeck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Exploring Context in Religious Education Research, s. 147-169
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Waxmann
Förlagsort:
Münster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
186787
Posten skapad:
2013-11-15 09:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007