transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The age structure of population-dependent general branching processes in environments with a high carrying capacity

Författare och institution:
K. Hamza (-); Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); F. C. Klebaner (-)
Publicerad i:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 282 ( 1 ) s. 90-105
ISSN:
0081-5438
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The age structure of populations supercritical below and subcritical above a carrying capacity is investigated, the result being a law of large numbers, as the capacity increases and time passes, provided the starting population is not little.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
adaptive evolution, growth, models, limits
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
186784
Posten skapad:
2013-11-15 09:05
Posten ändrad:
2014-12-09 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007