transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students - A self-determination perspective

Författare och institution:
Linus Jonsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Book of Abstract. ENYSSP 8th Annual International Workshop, ( 8 ) s. 15-16
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
Postens nummer:
186745
Posten skapad:
2013-11-14 16:08
Posten ändrad:
2014-02-03 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007